Terugverdienvoorwaarden fietskledij

Bij de lancering van een nieuwe fietsuitrusting krijg je als bestaand lid meteen volgende tegemoedkoming:

  • 15 ritten of meer gereden tijdens het 1e jaar: 50 euro onmiddellijk toegekende korting

  • 30 ritten of meer tijdens 2e jaar: 100 euro onmiddellijk toegekende korting

  • 45 ritten of meer tijdens de voorbije 3 jaar: 150 euro onmiddellijk toegekende korting

 

Gedeeltelijk terugverdienen van de uitgave aan kledij art. 22:

De tegemoetkoming in de kledij uitgaven gebeurt via “het voor wat hoort wat principe”.
Je kan je kledijuitgave terugverdienen aan € 2 per gereden rit met een maximum van € 50 per jaar.

Om de leden die veel rijden te belonen en de leden te stimuleren om veel te rijden: aanpassing art. 22 voor de volgende 3 jaar:

  • indien meer dan 25 ritten (vanaf 26 ritten) wordt een bonus van 25 euro cash uitbetaald bovenop de 2 euro/ rit. Het max. bedrag dat uitbetaald wordt is 75 euro.

  • Er kunnen maximaal 2 punten per week worden verdiend.

De terugbetaling is gerelateerd aan

  1. het totaal bestede bedrag bij de aankoop van de kledij.

  2. of je het daarop volgend jaar opnieuw lid bent.

De terugbetaling loopt over 3 jaar, omdat we telkens 3 seizoenen met dezelfde uitrusting rijden (2019-2020-2021). Dit seizoen is het eerste seizoen dat we met de nieuwe uitrusting rijden.
In seizoen 2019-2020-2021 blijven wij met de huidige clubkledij rijden.

Onze sponsors leveren een niet –geringe inspanning bij het financieel ondersteunen van de club.
o Onze leden genieten hierdoor behoorlijk wat financiële en niet –financiële voordelen.
o Uit respect voor onze sponsors en om zichtbaarheid te geven aan onze sponsors vragen wij aan de leden om in clubkledij te fietsen. Zoniet wordt het punt voor die gereden rit niet toegekend.

Rekenvoorbeeld A:
Lid X reed afgelopen seizoen 16 ritten.
Hij ontvangt op het einde van het seizoen, bij herinschrijving voor het volgende seizoen, 32 euro

Rekenvoorbeeld B:
Lid Y reed afgelopen seizoen 27 ritten.
Hij schrijft zich opnieuw in voor het volgende seizoen.
In principe krijgt hij 27 x 2 euro uitbetaald, maar door de "cap" van 50 euro krijgt hij slechts het maximumbedrag van 50 euro voor de gereden ritten.

Omdat hij méér dan 25 ritten reed, krijgt hij een aanvullende bonus van 25 euro. Op het einde van dat fietsjaar ontvangt hij dus 50 + 25 = 75 euro.