Evaluatie Snelheid Ritten

Beste Zeevogels,

Snelheid is vaak een probleem bij wielertoeristen, wat voor de ene te traag is, is voor de andere dan weer te snel. Daarom rijden we al enkele seizoenen in 3 groepen.

Dit zorgde soms nog voor wat wrevel. We spraken wel van A,B en C maar het was voor vele leden niet duidelijk welke snelheden daarbij hoorden. Onder het moto “duidelijke afspraken maken goede vrienden” presenteerde ik in naam van het bestuur , op de algemene vergadering van februari onderstaande tekst. We gaven terug richt gemiddelde snelheden aan de verschillende groepen. Tijd voor een evaluatie!

Als bestuur zijn we, na het evalueren van de ritten tevreden. We hebben de gemiddelden van alle ritten netjes bijgehouden.
Hier merken we dat wanneer er geen A vertrekt en er afgesproken wordt dat A en B rijders samen te rijden aan de B snelheid men daar niet in slaagt.

Voor A hebben we een snelheid van 30+ vooropgesteld, hier zullen we er ook moeten op toezien dat die plus, niet plus plus plus wordt.

Het is belangrijk dat leden, men met een groep vertrekt ze duidelijk weten wat ze kunnen verwachten. Ook de leden dienen eerlijk te zijn met hunzelf en te starten met de juiste groep.

In iedere groep is het belangrijk om niet te snel te starten. Er wordt gereden aan een constant tempo, het is geen koers. Na de bochten of een obstakel wordt er terug rustig naar de kruissnelheid gegaan, zodat de fietsers die achteraan rijden niet aan de rekker dienen te hangen. We merken wat we hier nog beter kunnen.

Het is de taak van de wegkapiteins om erop toe te zien dat de afgesproken snelheid wordt bewaard. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van iedereen om de richtlijnen van de wegkapiteins op te volgen.

In deze corona tijden is het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid dragen t.o.v. de andere leden. Handel volgens de etiquette, niet zomaar hoesten of niezen als je naast over voor iemand rijdt. Hoesten of niezen doen we in de ellenboog. Spuwen en snot wegblazen doe je uiteraard ook niet , ga dan achteraan rijden of gebruik een zakdoek.

Ives Loockx
In naam van het bestuur