Ledenbevraging 2020

Beste Zeevogels,

Wapenstilstand vandaag, toch zitten we vandaag nog steeds in staat van oorlog. Akkoord, we winnen blijkbaar terug wat veldslagen, maar de “onzichtbare” vijand Covid-19 is nog steeds niet verslagen. Het is aan te raden dat we nog even in onze loopgraven blijven. Het organiseren van een algemene vergadering, waar we elkaar ontmoeten, waar we met elkaar in gesprek gaan, waar we ideeën uitwisselen, zit er niet meer in dit kalenderjaar.

We zijn een open club, de inbreng van de leden vinden wij heel belangrijk, want de club is niet het bestuur maar zijn de leden! Zonder leden geen club!
Daarom willen we jullie bevragen, we willen weten wat er bij jullie leeft. Wat jullie belangrijk vinden. En als bestuur zullen we daar dan ook rekening mee houden. We hebben een enquête voorbereid.
Een glazen bol hebben we niet, we weten niet hoe het seizoen er volgend jaar zal uitzien, maar dat we er zullen staan, dat weten we zeker!
Mogen we even tijd van jullie vragen, vul deze enquête in, zodat wij rekening kunnen houden met jullie wensen en verlangens.

Tijdens de algemene vergadering wordt er ook steeds “Het Lid van Verdienste” verkozen. Dit is een erkenning voor de Zeevogel die door zijn bijdrage aan de Zeevogels er voor zorgt dat de Zeevogels een fijne toffe plezante club zijn. Ieder lid is kandidaat en kan verkozen worden, ieder lid heeft één stem!
Daarnaast wordt ook steeds de pechvogel van het verleden seizoen verkozen. De Zeevogel die zoveel pech kende dat hij zijn geliefde hobby voor een tijd niet kon of kan uitoefenen. Hier heeft het bestuur een aantal genomineerden geselecteerd.

De link, waar je jou stem kan uitbrengen , zowel voor “Lid van verdienste” als voor “De pechvogel van het jaar” vindt je in de mail die net werd verstuurd
Gelieve voor zondagavond 15 november2020 om 20:20u jouw stemming uit te voeren. Vergeet ook de enquête niet in te vullen.

Hou jullie gezond en vergeet niet te sporten!
In naam van het bestuur,
Ives Loockx
Voorzitter