VTT 2021

Omwille van de strengere Covid -reglementering kunnen we ook in 2021 geen VTT organiseren.